Sökare

En sökare eller en rödpunktssökare för ett teleskop gör det lättare att hitta föremål på natthimlen.
En rödpunktssökare har, till skillnad från en optisk sökare, 1x förstoring och visar ett superbrett synfält.
Andra sökare har ofta en 5x eller 9x förstoring, så det är fortfarande lätt att lokalisera objektet och sedan se objektet genom teleskopet.