• 14 dagars ångerrätt
  • Vi har eget Lager
  • Beställ online 24/7

Tillbehör till kikare

Tillbehör till handhållna kikare och tubkikare.

{{product.Title}} {{product.Title}}

{{discount | currency_format}}

Remmar 

Remme

En rem til din kikkert eller kikkertbøjler, som de undertiden kaldes, kan være yderst nyttige, hvis du bruger din kikkert ofte eller til bestemte lejligheder. Du kan normalt sige, at du kommer utroligt langt med en skulderrem, og i nogle situationer er det næsten nødvendigt at have en, men selv de lidt større stropper kan være nyttige i mange situationer. Generelt, hvis du bruger din kikkert i vanskeligt terræn, eller hvis du f.eks. Skal holde flere forskellige ting i dine hænder på samme tid, så er et tilbehør til din kikkert, såsom en rem, næsten vigtigt, fordi det gør det ikke bare slippe begge hænder, så du kan koncentrere dig om ikke at falde, men det beskytter også din kikkert fra at svinge rundt og muligvis blive beskadiget på en sten eller anden hård overflade, når du går med den. Tilbehør til kikkert kan også være nyttigt, hvis du har en rystende hånd eller bare har brug for mere støtte, stroppen vil være nyttig og gøre livet lidt lettere ud i terrænet på dit næste eventyr!


Tilbehør til kikkert, hvis du er jæger

Hvis du er jæger, kan brugen af ​​en rem være meget nyttig. Måske har du meget andet udstyr med til din jagt, der er både stor og tung. Det kan være en god ide at aflaste vægten af ​​en rem og gøre det lettere at holde styr på alt udstyr. Frem for alt bliver brugen af ​​kikkerten meget lettere, da kikkerten holdes sikkert ude af vejen, og du hurtigt kan få adgang til den, hvis du har brug for det. Remmen dækker også og beskytter din kikkert mod snavs, da den ikke tabes så let. Men med andre ord et meget godt tilbehør til kikkert.

Selvfølgelig er de også perfekte til kameraer med naturfotografen.

Stativmontering

Sid, observer, vent og gentag derefter igen. At være jæger er ingen nem opgave. Du skal sidde der og vente, indtil dit jagtbytte dukker op. Anstrengte muskler, udstrakte arme og mangel på tålmodighed kan sandsynligvis genkendes for alle jægere. Med et stativbeslag kan du undgå det. Stativbeslag til kikkert spiller en vigtig rolle og fungerer som din tredje arm under lange jagtsessioner. Placer adapteren på kikkerten, og monter den over et stativ, og du bliver garanteret forbløffet over den afslapning, du får ved at bruge et stativ.

At vælge den rigtige stativadapter til din kikkert kan være lidt vanskelig. Derfor er vi klar til at hjælpe dig med dit køb. Så tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller bekymringer omkring dit køb. Vi vil gerne hjælpe dig med dit køb af tilbehør til kikkert.

Tasker


Der er ofte tidspunkter, hvor du vil eller har brug for at tage mere end bare din kikkert med dig ude i marken. Derfor har vi hos Kikkertland også en bred vifte af tasker som tilbehør til din kikkert fra kendte mærker til din kikkert, som du også finder under denne kategori.


Hos os på Kikkertland.se kan du finde et bredt udvalg af tilbehør til kikkert. Oplysninger om hvert tilbehør kan findes i produktbeskrivelsen, når du klikker på produktet. Hvis du har spørgsmål om dit køb, skal du bare kontakte os, så hjælper vi dig mere end gerne med dit køb.

Vi håber du nyder det nye tilbehør til din kikkert. Velkommen til os!

En rem till din kikare, eller kikar-hängslen som de ibland kallas, kan vara extremt användbart om man använder sin kikare ofta eller till specifika tillfälle. Oftast kan man säga att man kommer otroligt långt med en axelrem och i vissa situationer är det nästan nödvändigt att ha en, men även de lite större remmarna kan vara användbara i många situationer. Generellt sett, kan man säga att om man använder sin kikare i svår terräng eller om man till exempel behöver hålla flera olika saker i händerna samtidigt, då är ett tillbehör till din kikare, så som en rem, nästan ett väsentligt eftersom den inte bara frigör båda händerna så att du kan koncentrera dig på att inte falla utan den skyddar också din kikare från att svänga runt och eventuellt skadas på en sten eller annan hård yta när du går med den. Tillbehör till kikare kan också vara användbart om man har en skakig hand eller bara behöver mer stöd, kommer remmen väl till hjälp och kommer göra livet lite lättare ute i terrängen på ditt nästa äventyr!  

Tillbehör till kikare om du är jägare

Är du jägare kan användningen av en rem vara till stor nytta. Kanske bär du med dig en massa annan utrustning till din jakt som är både stor och tung. Att avlasta vikten på en rem kan vara en bra idé och gör det lättare att hålla koll på all utrustning. Framförallt blir användningen av kikaren mycket lättare då kikaren hålls säkert ur vägen och man kan snabbt komma åt den om man behöver. Remmen kommer även att täcka och skydda din kikare mot smuts då den inte tappas lika lätt. Men andra ord ett väldigt bra tillbehör till kikare.

Självklart passar de också perfekt för kameror hos naturfotografen. 

 

Stativfäste 

Sitta, observera, vänta och sen upprepa igen. Det är ingen enkel lek att vara jägare. Du måste sitta där och vänta såvida ditt jaktbyte dyker upp. Ansträngda muskler, sträckta armar och brist på tålamod känner nog alla jägare igen. Med ett stativfäste kan man slippa det. Stativfästen för kikare spelar en viktig roll och fungerar som din tredje arm under långvariga jakt sessioner. Placera adaptern på kikaren och montera den över ett stativ och du kommer garanterat att bli förvånad över avkopplingen du får av att använda ett stativ. 

Att välja rätt stativadapter för din kikare kan vara lite svårt. Därför sitter vi klara att hjälpa dig med ditt köp. Så tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring ditt köp. Vi vill gärna hjälpa dig med ditt köp av tillbehör till kikare. 

Väskor 

Det finns ofta tillfällen när du vill eller behöver ta mer än bara din kikare med dig ute i fältet. Därför har vi på Kikkertland även ett brett utbud av väskor som tillbehör till din kikare från kända märken till din kikare som du också hittar under denna kategori. 

Hos oss på Kikkertland.se kan du hitta ett brett utbud av tillbehör till kikare. Information om varje tillbehör finns inne på produktbeskrivningen när du klickar in på produkten. Har du frågor kring ditt köp är det bara att kontakta oss så hjälper vi dig mer än gärna med ditt köp. 

Vi hoppas du blir nöjd med dina nya tillbehör till din kikare. Välkommen till oss!  

Trustpilot