Dobson Flextube

Flextube Dobson teleskop som är utformat för att vara hopfällbart - flextube - vilket gör det enkelt att ha teleskopet i bilen. Flexröret innebär att när det är hopfällt fyller det bara hälften och är därför enkelt att förvara och snabbt att sätta upp igen. Karaktäristiskt för dessa teleskop är att de finns med en stor rördiameter - upp till 450 mm, så att du får ett fantastiskt fönster mot natthimlen. Dobson-teleskop är överkomliga i förhållande till hur stort ett teleskop kan fås till ett rimligt pris.