Fågelmatare

Med en fågelmatare kan du locka många olika och vackra fågelsorter till din trädgård! Placera en av dem bredvid ditt fönster, och du får chans att uppleva dem på riktigt nära håll. Utöver att förse fåglarna med näring under årets alla säsonger, är våra fågelmatare dessutom oerhört fina att se på. De fyller inte bara sin funktion som matare, utan fungerar även som en vacker inredningsdetalj i din trädgård. Bland vårt sortiment av fågelmatare hittar du till exempel underbara produkter från Swedish Wildlife Garden, som erbjuder t.ex. stjärna för talgbollar och mer traditionella kombimatare. Önskar du en trädgård fylld av olika fågelarter är det smart att ha flera utfodringsalternativ, som t.ex. både talgbollar och fågelfrön. Allt du behöver göra är att hänga upp fågelmataren och fylla på med foder - sedan sköter fåglarna resten! Ta även en titt på våra otroligt vackra och klassiska fågelholkar i menyn till vänster.

En fågelmatare kommer med flera fördelar för både djur, natur och människor

Att sätta upp fågelmatare i trädgården eller utomhusmiljön kan vara till stor fördel för olika fågelarter av flera anledningar. För det första ger fågelmatare en tillförsel av mat under perioder då naturliga födokällor kan vara knappa, som vintern eller under torra perioder. Genom att erbjuda ett tillgängligt och kontinuerligt utbud av mat, hjälper man fåglarna att upprätthålla sin energinivå och överlevnad.

Utfodringen lockar också olika fågelarter till trädgården, vilket berikar den biologiska mångfalden. Genom att erbjuda olika typer av foder och matare kan man locka till sig olika fåglar med olika födopreferenser. Till exempel kan solrosfrön attrahera finkar och sparvar, medan fettbollar kan locka till sig mesar och hackspettar. Genom att diversifiera foderutbudet kan man skapa en livlig och varierad fågelmiljö i trädgården.

Att sätta upp matstationer kan också vara en möjlighet att få nära kontakt med och studera fåglar på nära håll. Man kan observera deras beteenden, lära sig känna igen olika arter och njuta av deras vackra sång. Det kan vara en rolig och lärorik aktivitet både för barn och vuxna, och främjar samtidigt ett ökat intresse för natur och fågelskådning.

Utöver dessa fördelar kan utfodringen även bidra till att minska skadedjur i trädgården genom att locka till sig fåglar som äter insekter och sniglar. De kan också fungera som ett naturligt sätt att balansera ekosystemet och främja en hållbar trädgårdspraxis.

Sammanfattningsvis kan fågelmatare spela en viktig roll i att bevara fågelpopulationer, främja biologisk mångfald och ge oss möjlighet att njuta av naturen och dess underbara fågelsång. Genom att välja olika typer av foder och matare kan man attrahera och vårda olika fågelarter, samtidigt som man skapar en vacker och levande miljö i trädgården.

Köp en kombimatare och hjälp fåglarna med både boplats och föda

Vi erbjuder flera fågelmatare som fungerar som kombimatare, fågelhus och fågelholkar, vilket är en fantastisk lösning för att tillgodose olika behov hos fåglarna. Dessa mångsidiga inrättningar erbjuder inte bara en plats för fåglarna att äta, utan också en säker plats att bo och häcka.

Kombimataren har integrerade fack för mat och foder, vilket ger möjlighet att erbjuda olika typer av föda som lockar en mängd olika fågelarter. Med olika fack kan man erbjuda frön, nötter, bär eller fettbollar för att tillgodose de olika kostpreferenserna hos fåglarna.

Utöver matdelen har kombimataren också ett boendeutrymme där fåglarna kan bygga sina bon och häcka. Den är utformad med hänsyn till fåglarnas naturliga behov, inklusive rätt storlek, form och skyddande egenskaper. Genom att erbjuda en säker och skyddad miljö kan dessa kombimatare locka till sig olika fågelarter och underlätta för dem att reproducera och växa.

Att investera i en kombimatare som fungerar som både utfodringsstation och fågelholk är ett sätt att ge ett komplett hem och en påfyllning av mat till fåglarna i trädgården. Det ger dem en trygg och bekväm plats att äta, bo och föda upp sina ungar. Med en sådan kombimatare kan man inte bara njuta av fågelsången och den skiftande fågelfaunan, utan också bidra till bevarandet av fågelbeståndet och främja biologisk mångfald i trädgården. 

Oavsett vad du letar efter av tillbehör för trädgården har Kikkertland ett brett utbud av produkter från Wildlife Garden. Vi erbjuder bland annat: