Strömforsörjning och Kablage

Val av extern strömförsörjning för teleskop. Bärbar strömförsörjning att ta med dig på fältet. Celestron litium strömförsörjning som håller längre. Med Baader -strömförsörjning kan teleskopet anslutas till strömmen i hemmet. Här hittar du också kablar för anslutning av ditt teleskop till en dator, så att du kan fjärrstyra teleskopet via ett stjärnprogram.