Astronomik

Astronomik är ett tyskt företag som grundades år 2000. De tillverkar specialfilter för professionella och amatörastronomer.

Alla deras filter tillverkas i Tyskland, där de kontinuerligt utvecklar och förbättrar sina filter.

Astronomik erbjuder endast astronomiska filter av högsta kvalitet och filtren används av både ESO (European Southern Observatory) och NASA.